برترین های بیمه زندگی مان-نمایندگان برتر بیمه عمر در بیمه ایران

برترین های بیمه زندگی مان-نمایندگان برتر بیمه عمر در بیمه ایران

لیست نمایندگان برتر شرکت بیمه ایران در بیمه زندگی مان سال ۹۸

نمایندگان برتربیمه عمر در شرکت بیمه ایران بر اساس تعداد بیمه نامه های صادره تا مرداد ماه ۹۸بر اساس جدول مقابل یم باشند.

لازم به ذکر است شرکت تلاشگران آسایش آتیه که در صدر این جدول قرار دارد از این نظر جایگاهی با فاصله نسبت به سایر همکاران داشته بطوری که اگر مجموع بیمه نامه های صادره رتبه های دوم تا چهارم را باهم درنظر بگیریم آنگاه با رتبه یک برابر خواهد بود

همچنین این شرکت از سال ۹۴ تا کنون همیشه این جایگاه را حفظ کرده و به تنهایی در حدود ۹٪ کل بیمه های مان در کشور توسط این شرکت صادر گردیده.

میثم آهنگر

مدرس بیمه های زندگی

دیدگاهتان را بنویسید