پرداخت اینترنتی اقساط بیمه ایران

جهت پرداخت اقساط بیمه های ایران به چند طریق می توان اقدام نمود: پرداخت از طریق شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سطح کشور پرداخت از طریق دستگاه های خود پرداز(اینجا را بخوانید) - این روش در حال حاضر…

بخش یادداشت و نظر
پرداخت اینترنتی اقساط بیمه ایران
https://epay.iraninsurance.ir/

پرداخت اقساط بیمه از طریق خودپرداز(ATM)

جهت پرداخت اقساط بیمه های ایران به چند طریق می توان اقدام نمود: پرداخت از طریق شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سطح کشور پرداخت اقساط بیمه از طریق دستگاه های خود پرداز (همین نوشته) پرداخت از طریق درگاه…

0 نظر

پایان محتوا

هیچ صفحهای برای بارگیری وجود ندارد