ارتقای ۲ رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران

همزمان با آغاز دوره جدیدی از فعالیتهای شرکت سهامی بیمه ایران و در آغازین روزهای هشتاد و پنج سالگی شرکت، تلاش جهادگونه خانواده بزرگ بیمه ایران به ثمر نشست و توانگری مالی بیمه ایران ۲رتبه ارتقاء یافت. بدین ترتیب توانگری…

0 نظر
ارتقای ۲ رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران
بیمه ایران

برترین های بیمه زندگی مان-نمایندگان برتر بیمه عمر در بیمه ایران

لیست نمایندگان برتر شرکت بیمه ایران در بیمه زندگی مان سال ۹۸ نمایندگان برتربیمه عمر در شرکت بیمه ایران بر اساس تعداد بیمه نامه های صادره تا مرداد ماه ۹۸بر اساس جدول مقابل یم باشند. لازم به ذکر است شرکت…

0 نظر

پایان محتوا

هیچ صفحهای برای بارگیری وجود ندارد