تغییرات در بیمه نامه مان

تعریف : بیمه گذار می تواند پس از صدور و دریافت بیمه نامه در هر زمان تا پایان مدت بیمه نامه با توجه به شرایط بیمه‌نامه هر گونه تغییراتی اعم از تغییر در مدت بیمه نامه، تغییر در نحوه پرداخت…

بخش یادداشت و نظر
تغییرات در بیمه نامه مان
الحاقیه بیمه نامه زندگی

پرداخت اقساط بیمه از طریق خودپرداز(ATM)

جهت پرداخت اقساط بیمه های ایران به چند طریق می توان اقدام نمود: پرداخت از طریق شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سطح کشور پرداخت اقساط بیمه از طریق دستگاه های خود پرداز (همین نوشته) پرداخت از طریق درگاه…

0 نظر

پایان محتوا

هیچ صفحهای برای بارگیری وجود ندارد