برترین های بیمه زندگی مان-نمایندگان برتر بیمه عمر در بیمه ایران

لیست نمایندگان برتر شرکت بیمه ایران در بیمه زندگی مان سال ۹۸ نمایندگان برتربیمه عمر در شرکت بیمه ایران بر اساس تعداد بیمه نامه های صادره تا مرداد ماه ۹۸بر اساس جدول مقابل یم باشند. لازم به ذکر است شرکت…

0 نظر

بیمه آتش سوزی – بیمه ایران

بر اساس تعریف بیمه آتش سوزی بیمه ایران ، موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از…

0 نظر
بیمه آتش سوزی – بیمه ایران
بیمه آتش سوزی

تغییرات در بیمه نامه مان

تعریف : بیمه گذار می تواند پس از صدور و دریافت بیمه نامه در هر زمان تا پایان مدت بیمه نامه با توجه به شرایط بیمه‌نامه هر گونه تغییراتی اعم از تغییر در مدت بیمه نامه، تغییر در نحوه پرداخت…

بخش یادداشت و نظر
تغییرات در بیمه نامه مان
الحاقیه بیمه نامه زندگی

پایان محتوا

هیچ صفحهای برای بارگیری وجود ندارد